Lời Nguyền Quỷ Dữ là tên gọi của trò chơi trực tuyến. Một khi đã tham gia trò chơi nghĩa là người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

 

  1. Các thuật ngữ trong thỏa thuận

• Nhà phát hành (NPH) gọi tắt là "Chúng tôi"

• "Nhà phát hành", là bên cung cấp dịch vụ phần mềm trò chơi Lời Nguyền Quỷ Dữ

• Người sử dụng dịch vụ các game online trong thế giới game, gọi tắt là “Bạn”, "Người chơi" hoặc "Khách hàng".

• Dịch vụ trò chơi Lời Nguyền Quỷ Dữ, gọi tắt là "Dịch vụ", "Game", hoặc "Trò chơi".

 

  1. Các điều khoản dành cho người chơi

- Tất cả mọi đối tượng đều tham gia được trò chơi Lời Nguyền Quỷ Dữ do chúng tôi cung cấp, không phân biệt độ tuổi, giới tính.

- Trong quá trình tham gia trò chơi, có thể sẽ xuất hiện những ngôn từ hoặc những tình huống không phù hợp với một số đối tượng nhỏ tuổi. Chúng tôi không đảm bảo rằng những người chơi khác sẽ không cung cấp các nội dung mà có thể cho là không thích hợp với lứa tuổi đó.

 

  1. Quy định khi đăng ký tài khoản

- Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND (Chú ý phải ghi rõ số CMND, trường hợp chưa hoặc không có CMND phải ghi số CMND của cha hoặc mẹ đỡ đầu)…

Lưu ý

Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

 

3.1 Quy định về cách đặt tên (tên tài khoản, tên nhân vật, tên bang phái,...)

- Với một tài khoản có thể tạo được nhiều nhân vật để chơi trong trò chơi. Khi tạo nhân vật, Người chơi phải tuân thủ theo nguyên tắc đặt tên đã được công bố trên Website của trò chơi.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cũng như của các thành viên trong NPH.

- Ngoài ra cách đặt tên còn phải tuân theo sự giám sát của bộ lọc với hơn 30,000 từ và đội ngũ Game Master theo dõi ghi nhận tố giác để xử lý các tình huống vi phạm

 

3.2 Mật khẩu (Password)

- Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, người chơi sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào game và các website. Người chơi có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu và mã game, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Lưu ý

Khái niệm Mật khẩu ở đây bao gồm: Mật khẩu cấp 1, mật khẩu cấp 2 và câu hỏi bí mật cùng Đáp án.

 

3.3 Những hành vi sau bị tuyệt đối nghiêm cấm

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào trò chơi hay làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bots…). Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Mạo nhận là các thành viên khác, Admin, Game Master (GM), nhân viên NPH… nhằm mục đích trục lợi. Hãy lưu ý rằng, trong bất cứ trường hợp nào, GM hoặc Admin không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật mã và các thông tin bảo mật cá nhân khác.

- Gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.

- Gửi hoặc truyền bất kỳ dạng nào của quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào, trừ phi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

- Gửi hoặc tải lên, xuất bản, truyền bá, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Lời Nguyền Quỷ Dữ hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

- Khi phát hiện ra lỗi của trò chơi, hãy thông báo ngay cho chúng tôi thông qua các kênh hỗ trợ chúng tôi cung cấp thường trực suốt thời gian hoạt động của Lời Nguyền Quỷ Dữ

 

  1. Các thỏa thuận chung

4.1 Các thay đổi về nội dung của trò chơi Lời Nguyền Quỷ Dữ

- Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước. Nếu các bạn không đồng ý với những thay đổi đó, các bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc các bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đó.

 

4.2 Thay đổi quy định

- Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản không còn phù hợp trong Quy định mà không cần báo trước. Nếu các bạn không đồng ý với những thay đổi đó, các bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc các bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đó.

 

4.3 Sự gián đoạn của dịch vụ

- Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sửa chữa, bảo trì máy móc và sẽ có thông báo trước cho người chơi trên trang Web chính thức của trò chơi. Chúng tôi không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.

- Bạn thừa nhận dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn bởi các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát như: Chập điện, thiên tai, hỏa hoạn…. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.

 

4.4 Cấm truy cập

- Chúng tôi có toàn quyền, vào bất cứ thời điểm nào, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trò chơi Lời Nguyền Quỷ Dữ hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định hoặc sự cấm đoán hay từ chối đó phù hợp và cần thiết.

- Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể phối hợp với nhà chức trách để truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng vi phạm.

 

4.5 Quy định về bồi thường

- Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch trong trò chơi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hay khiến nại nào liên quan đến việc mua bán, trao đổi trong game.

- Bạn phải đồng ý về việc bảo đảm, bảo vệ và giữ cho NPH. Giám đốc, các nhân viên, cổ đông, đại lý, khách hàng và đối tác của Công ty vô hại đối với các trường hợp mất mát, khiếu nại, chi phí (bao gồm khoản phí tư vấn luật sư hợp lý) bị đòi bởi bất kỳ bên thứ ba phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, sự vi phạm của bạn đối với bầt kỳ Điều khoản nào trong Bản Thỏa Thuận này hay bất kỳ quyền của người sử dụng khác.

 

4.6 Kết thúc dịch vụ

- Bạn có thể ngưng sử dụng tài khoản bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với chúng tôi và không phải chịu trách nhiệm nào. Công ty có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn để điều tra hoặc hủy bỏ để xử lý vi phạm. Nếu dịch vụ bị hủy bỏ, bạn phải chấp nhận những điều khoản sau đây: NPH có quyền ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức và sẽ thông báo trước nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Bản thỏa thuận này hoặc vi phạm các quy định trong trò chơi.

 

4.7 Thông tin của bên thứ ba

- Thông tin được cung cấp tại hệ thống Lời Nguyền Quỷ Dữ có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Những thông tin đó không được coi là khuyến nghị hoặc xác thực của Lời Nguyền Quỷ Dữ cho bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

- Chúng tôi không độc lập thẩm định thông tin và không chịu trách nhiệm nếu thông tin của bên thứ ba không cập nhật; Theo đó, chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin ấy. Bạn sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

 

4.8 Liên kết đến và đi từ hệ thống Lời Nguyền Quỷ Dữ

- Các liên kết từ hệ thống của Lời Nguyền Quỷ Dữ có thể dẫn bạn tới các website khác. Các bạn thừa nhận và đồng ý rằng NPH không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

- Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của NPH về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

 

4.9 Quyền sở hữu trí tuệ

- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống trò chơi Lời Nguyền Quỷ Dữ đều thuộc về NPH hoặc cấp phép hợp pháp cho NPH sử dụng tại hệ thống này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của NPH, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của hệ thống Game online hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Game online.

- Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới trò chơi và/hoặc dịch vụ của Lời Nguyền Quỷ Dữ một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

 

4.10 Thông tin người dùng

- Với một số dịch vụ, hệ thống Lời Nguyền Quỷ Dữ yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

- NPH sẽ chỉ đưa ra các thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của người dùng khi được luật pháp Việt Nam yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:

- Phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phát tán thông tin và an ninh mạng.

- Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống Lời Nguyền Quỷ Dữ và khách truy cập Lời Nguyền Quỷ Dữ. Nhận dạng những người cố tình vi phạm luật thông tin và an ninh mạng.

 

4.11 Thỏa mãn yêu cầu của bản thân người dùng

- Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi thông tin đang được giữ kín bởi NPH. Khi thông tin đã được chuyển qua bên thứ ba đúng theo các thỏa thuận trên của bản Quy định, việc bảo mật thông tin là nằm ngoài khả năng của chúng tôi và hoàn toàn không phải là trách nhiệm của phía NPH.

 

4.12 Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

- Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của bạn đối với việc sử dụng và hiểu thông tin trong hệ thống Lời Nguyền Quỷ Dữ. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

- Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

 

4.13 Luật áp dụng

- Quy định trên đây được thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ trong Lời Nguyền Quỷ Dữ, bạn đã mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong bản Quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của của chúng tôi.

Những điều khoản bổ sung sẽ được cập nhật ngay khi có hiệu lực phù hợp với tình hình hiện tại của Lời Nguyền Quỷ Dữ